English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

چرا در ایران دیدگاه منفی نسبت به واژه فمینیسم وجود داره؟ فمینیست‌ها و فعالین حقوق زنان چه نقشی در این زمینه دارند؟ ارزش‌های فمینیستی کدامند؟ اینطور به نظر می‌رسد که می‌گویند فمینیست‌ها ضد مرد هستند. در حالی که چنین چیزی واقعیت ندارد. شاید خوب نمی‌شناسیم که فمینیسم چیست. حتی مردانی هم هستند که خود را فمینیست می‌دانند. فمینیسم ضد مرد نیست، بلکه خواهان برابری رابطه قدرت بین زن و مرد است. جنبش زنان نباید از واژه فمینیسم بترسد. من شخصا در صحبت‌هایم به عمد از کلمه فمینیسم استفاده می‌کنم و تاکید دارم که مخاطبان من فمینیست‌های ایرانی هستند و نه جنبش زنان. در حال حاضر تعریف فمینیسم دچار یک بحران است و تعریفی که من می‌پسندم بر اساس تعریف ارزش‌های فمینیستی است. ارزش‌های فمینیستی ثابت نیستند و باید آن‌ها را بسازیم. این ارزش‌ها می‌تواند ارزش‌های سیاسی، اجتماعی و اخلاقی باشند و بر اساس این ارزش‌ها تعریف کنیم که چه کسی فمینیست است و چه کسی نیست. با این حساب ممکن است مردانی باشد که فمینیست باشند و یا زنانی کاملا از ارزش‌های مردسالاری دفاع کنند و فقط به صرف زن بودن انتظار نداشته باشیم که فمینیست باشند.

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.

متن برنامه

اینطور به نظر می‌رسد که می‌گویند فمینیست‌ها ضد مرد هستند. در حالی که چنین چیزی واقعیت ندارد. شاید خوب نمی‌شناسیم که فمینیسم چیست. حتی مردانی هم هستند که خود را فمینیست می‌دانند. فمینیسم ضد مرد نیست، بلکه خواهان برابری رابطه قدرت بین زن و مرد است. جنبش زنان نباید از واژه فمینیسم بترسد. من شخصا در صحبت‌هایم به عمد از کلمه فمینیسم استفاده می‌کنم و تاکید دارم که مخاطبان من فمینیست‌های ایرانی هستند و نه جنبش زنان. در حال حاضر تعریف فمینیسم دچار یک بحران است و تعریفی که من می‌پسندم بر اساس تعریف ارزش‌های فمینیستی است. ارزش‌های فمینیستی ثابت نیستند و باید آن‌ها را بسازیم. این ارزش‌ها می‌تواند ارزش‌های سیاسی، اجتماعی و اخلاقی باشند و بر اساس این ارزش‌ها تعریف کنیم که چه کسی فمینیست است و چه کسی نیست. با این حساب ممکن است مردانی باشد که فمینیست باشند و یا زنانی کاملا از ارزش‌های مردسالاری دفاع کنند و فقط به صرف زن بودن انتظار نداشته باشیم که فمینیست باشند.