English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

فمینیسم اسلامی یعنی چه؟ آیا می‌شود اسلام را با ارزش‌ها و معیارهای فمینیستی تطبیق دارد؟ فمینیست‌های مسلمان چه کسانی هستند؟ آیا یک زن مسلمان لزوما باید مورد ظلم و تبعیض قرار بگیرد؟

مفهوم فمینیسم اسلامی یک مفهوم آکادمیک است که می‌تواند باعث سوءتفاهم هم بشود. به این معنا که فکر کنیم چون ما مسلمان هستین پس فمینیسم هم باید اسلامی باشد و این خطاست و می‌تواند ذات‌گرا شود. مثل همان که ما فکر کنیم چون مسلمان هستیم دموکراسی هم می‌تواند اسلامی باشد. دموکراسی اسلامی و یهودی و مسیحی ندارد. همانطور که فمینیسم هم ندارد. دین می‌تواند یکی از هویت‌های یک انسان باشد و چرا باید دموکراسی را بر اساس دین تعریف کرد. هستند کسانی که بحث‌های الهیات شناسی کنند با هدف اینکه اسلام، مسیحیت یا یهودیت را با تعبیرها و ارزش‌های فمینیستی آشتی بدهند. اما در جامعه زنان بسیاری هم وجود دارند که عین حال که دین‌باور هستند برای حقوق‌شان هم مبارزه می‌کنند. حتی اسم خود را فمینیست هم نمی‌گذارند. مثلا می‌گویند من مسلمان هستم اما می‌خوام با چندهمسری، یا نابرابری در ارث، یا حق حضانت مبارزه کنم. این زنان در حال مبارزه هستند و لزوما کار آکادمیک و تحلیل تئولوژیک هم نمی‌کنند. این‌ها در مبارزات مشترک زنان در جامعه با کسانی ائتلاف‌هایی تشکیل می‌دهند که دغدغه‌شان مذهب نیست و لائیک یا سکولار هستند و معیارشان حقوق بشر است و چون اهداف مشترک دارند می‌توانند با هم ائتلاف کنند.

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.

متن برنامه

مفهوم فمینیسم اسلامی یک مفهوم آکادمیک است که می‌تواند باعث سوءتفاهم هم بشود. به این معنا که فکر کنیم چون ما مسلمان هستین پس فمینیسم هم باید اسلامی باشد و این خطاست و می‌تواند ذات‌گرا شود. مثل همان که ما فکر کنیم چون مسلمان هستیم دموکراسی هم می‌تواند اسلامی باشد. دموکراسی اسلامی و یهودی و مسیحی ندارد. همانطور که فمینیسم هم ندارد. دین می‌تواند یکی از هویت‌های یک انسان باشد و چرا باید دموکراسی را بر اساس دین تعریف کرد. هستند کسانی که بحث‌های الهیات شناسی کنند با هدف اینکه اسلام، مسیحیت یا یهودیت را با تعبیرها و ارزش‌های فمینیستی آشتی بدهند. اما در جامعه زنان بسیاری هم وجود دارند که عین حال که دین‌باور هستند برای حقوق‌شان هم مبارزه می‌کنند. حتی اسم خود را فمینیست هم نمی‌گذارند. مثلا می‌گویند من مسلمان هستم اما می‌خوام با چندهمسری، یا نابرابری در ارث، یا حق حضانت مبارزه کنم. این زنان در حال مبارزه هستند و لزوما کار آکادمیک و تحلیل تئولوژیک هم نمی‌کنند. این‌ها در مبارزات مشترک زنان در جامعه با کسانی ائتلاف‌هایی تشکیل می‌دهند که دغدغه‌شان مذهب نیست و لائیک یا سکولار هستند و معیارشان حقوق بشر است و چون اهداف مشترک دارند می‌توانند با هم ائتلاف کنند.