English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

آرش آبادپور

دارای کارشناسی ارشد علوم در علوم کامپیوتر و دکترا در مهندسی برق و کامپیوتر ایشان همچنین سال‌هاست که ولبلاگ نویس‌ هستند و وبلاگ ایشان به نام کمانگر و به نام مستعار آرش کمانگر است که یگش از بهترین و پر خواننده ترین وبلاگ‌های فارسی است. وی در تعدادی از پروژه های تحقیقاتی مربوط به رابطه بین کاربران ایرانی و اینترنت همکاری دارد.