English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

در این نشست که با حضورکارشناسان فناوری و فعالان رسانه‌های دیجیتالی برگزار می‌شود به وضعیت فناوری اطلاعات در ایران امروز و تاثیرش بر جوانان کشور پرداخته خواهد شد. همچنین فرصت ها و چالش‌هایی که مقابل علاقه مندان این حوزه است بررسی می شود.

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.