English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

فرد پطروسیان

سر دبیر وبسایت رادیو فردا، رادیو اروپا آزاد است. ایشان همکار و ویراستار کتابی در مورد جنبش اعتراضی ایران هستند که بر اساس شهروند رسانه در سال ۲۰۱۰ تحت عنوان «امید، رای‌ها و گلوله‌ها» چاپ شده است. ایشان از بنیانگذاران جایزه ۱۸ مارس است که تلاشی است برای افزایش آگاهی در مورد ایمنی وبلاگ نویسان در سراسر جهان. ایشان در پروژه‌های مختلفی درباره رسانه‌های شهروندی و رسانه‌های اجتماعی و جامعه مدنی با دانشگاه‌های هاروارد و ییل همکاری دارند.